NitroFieja (nitrofieja) wrote in linguaphiles,
NitroFieja
nitrofieja
linguaphiles

translation into Russian, Ukrainian, Chinese and Vietnamese

I'd appreciate it if you could help me translate a form used when a person is entering prison/jail as an inmate. Source language is Polish, my English translation may be imperfect so I'm giving both for comparison if that's any help.

Rozmowa informacyjna przy przyjęciu

Na podstawie §2 Rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 25 sierpnia 2003 roku w sprawie regulaminu organizacyjno-porządkowego wykonywania kary pozbawienia wolności i §3 Rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 25 sierpnia 2003 roku w sprawie regulaminu organizacyjno-porządkowego tymczasowego aresztowania osadzonego
..........................................................................
( imię i nazwisko, imię ojca )
poinformowano o możliwości wystąpienia w czasie pobytu w areszcie śledczym/ zakładzie karnym zagrożeń dla jego bezpieczeństwa osobistego oraz zetknięciu się z przejawami negatywnych zachowań charakterystycznych dla środowisk przestępczych , a także o potrzebie powiadamiania przełożonych o zagrożeniach bezpieczeństwa osobistego swojego i innych osadzonych
................................................................................
( imię i nazwisko , stopień i stanowisko funkcjonariusza )

-------

Admittance interview / Informational interview

On the basis of §2 regulation by Minister of Justice from August 25th 2003, regarding order & organization regulations of punishment by incarceration and §3 regulation by Minister of Justice from August 25th 2003, regarding order & organization regulations of temporary arrest of the prisoner
...........
( first name and surname, father's first name )
...........
has been informed about the possibility of occurrence of events dangerous to his personal safety during his institutionalization in custody/prison, possibility of encountering negative behaviors typical for the criminal environment, and necessity to inform his supervisors about the dangers to personal safety of his own and other inmates
..........
( first name, surname, rank and position of the prison officer )
Subscribe

 • Post a new comment

  Error

  Anonymous comments are disabled in this journal

  default userpic

  Your reply will be screened

  Your IP address will be recorded 

 • 7 comments